Regulamin serwisu

Bomar Marek Wojciechowski i Wspólnicy Sp.j.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Obróbka płyty meblowej*

 • wymiar całego arkusza płyty podany jest jako wymiar brutto (płyta przeznaczona do dalszej obróbki)
 • maksymalny wymiar netto formatki uzyskany z całego arkusza płyty jest wynikiem pomniejszenia długości oraz szerokości arkusza płyty o 12mm (o tzw. wymiar brzegowania)
 • wymiary formatek podajemy łącznie z grubością obrzeża
 • rozkrój płyty następuje na warunkach ustawień oprogramowania optymalizacji Bomar
 • tolerancja techniczna wymiarów formatki to  +/- 2mm
 • oklejana krawędź płyty jest wstępnie frezowana

Obróbka blatów roboczych*

 • wymiar długości blatu podany jest jako wymiar brutto (blat przeznaczony do dalszej obróbki - równanie krawędzi)
 • maksymalny wymiar netto uzyskany z całego blatu jest wynikiem pomniejszenia długości o 12mm (o tzw. wymiar brzegowania)
 • rozkrój blatów następuje na warunkach Bomar 
 • wymiary blatów podajemy jako wymiar brutto (całkowity)
 • podany przy składaniu zlecenia przez pracownika Bomar czas realizacji jest przybliżonym terminem wykonania usługi
 • w momencie zrealizowania zamówienia, klient zostaje powiadomiony wiadomością SMS na wskazany przez niego numer w trakcie rejestracji 
 • zgłoszone reklamacje rozpatrywane są w oparciu o rękojmie
 • tolerancja techniczna wymiarów formatki to  +/- 2mm
 • przedmiot zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Bomar. Zastrzegamy odpowiedzialność tylko względem przedmiotu sprzedaży/zgłoszenia, wykluczamy partycypowanie w kosztach realizacji reklamacji

REKLAMACJE I ZWROTY

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać z polityki reklamacji firmy "Bomar Marek Wojciechowski i Wspólnicy Sp.j.". Wady Klient powinien zgłosić drogą mailową bądź telefoniczną niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odbioru towaru.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez firmę "Bomar Marek Wojciechowski i Wspólnicy Sp.j." reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), "Bomar Marek Wojciechowski i Wspólnicy Sp.j." zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru, dzień powstania wady oraz numer zlecenia, z którego pochodzi towar.

PŁATNOŚCI

Klient ma obowiązek dokonać zapłaty za zamówiony towar w formie przelewu na rachunek bankowy. Warunki dokonania tej płatności zostaną ustalone indywidualnie między Klientem a Bomar Marek Wojciechowski i Wspólnicy Sp.j.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W przypadku wąskich lub krótkich elementów (poniżej 70mm) Bomar zastrzega możliwość niezrealizowania części usługi cięcia, oklejania, frezowania w skutek ograniczeń wynikających z właściwości technicznych urządzeń*.

Wykluczamy naszą odpowiedzialność za straty majątkowe, będące następstwem opóźnień wykonania usługi albo niezgodności przedmiotu usługi z zamówieniem z przyczyn bezpośrednio niezależnych od firmy Bomar.

Ponadto, wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień o stanie realizacji zamówienia drogą SMS-ową.